Wieczorek, S. (2015) „Bona stultitia. O znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie św. Wojciecha”, Kwartalnik Historyczny, 122(3), s. 417–455. doi: 10.12775/KH.2015.122.3.01.