Zając, P. (2016) „Giovanni Andrea Archetti i Stanisław August Poniatowski. Obraz króla i wzajemnych relacji w depeszach Nuncjusza do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z lat 1776–1784”, Kwartalnik Historyczny, 123(2), s. 279–311. doi: 10.12775/KH.2016.123.2.03.