„Tabela Transliteracyjna”. 2022. Kwartalnik Historyczny 129 (3):792. https://apcz.umk.pl/KH/article/view/41306.