Stolicki, Jarosław. 2022. „Elekcje Na urzędy Ziemskie (sejmiki Elekcyjne) W województwach Ukrainnych W Czasie Wygnania”. Kwartalnik Historyczny 129 (1):5-34. https://doi.org/10.12775/KH.2022.129.1.01.