„Wykaz skrótów”. 2021. Kwartalnik Historyczny 128 (2):689-91. https://doi.org/10.12775/34995.