„Instrukcja Redakcyjna «Kwartalnika Historycznego»”. 2021. Kwartalnik Historyczny 128 (2):685-88. https://doi.org/10.12775/34994.