Cieśla, Maria. 2021. „Historia Lokalna Czy międzynarodowe Sieci kontaktów – Na Marginesie Pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie”. Kwartalnik Historyczny 128 (2):641-58. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.06.