Rodak, Mateusz. 2021. „Fenomen Hazardu («hazardziku») Ulicznego W Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego”. Kwartalnik Historyczny 128 (2):601-35. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.04.