Łopatecki, Karol. 2021. „Uchwały Izby Poselskiej a działalność Legislacyjna Sejmu – przykład 1615 Roku”. Kwartalnik Historyczny 128 (2):549-75. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.02.