Konończuk, Wojciech. 2020. „«Wykazują najwyższą skłonność Do emigracji»: Exodus Żydów Z Imperium Rosyjskiego. Mikrohistoria Wybranych Sztetli Podlasia”. Kwartalnik Historyczny 127 (3):599-633. https://doi.org/10.12775/KH.2020.127.3.05.