Kaliski, Bartosz. 2019. „Tabela Transliteracyjna”. Kwartalnik Historyczny 126 (2):420. https://doi.org/10.12775/21332.