Kaliski, Bartosz. 2019. „Recenzje”. Kwartalnik Historyczny 126 (2):365-416. https://doi.org/10.12775/21330.