Kaliski, Bartosz. 2019. „Tabela Transliteracyjna”. Kwartalnik Historyczny 125 (3):810. https://doi.org/10.12775/19016.