Budzyński, Radosław. 2019. „O Nieznanych Listach Gustawa Manteuffla Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat”. Kwartalnik Historyczny 125 (3):693-704. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.3.05.