Szadkowski, Paweł. 2019. „Staropolskie I hiszpańskie piśmiennictwo Wojskowe XVI Wieku W kontekście Teorii Rewolucji Militarnej. Próba porównania”. Kwartalnik Historyczny 125 (3):597-631. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.3.01.