Znamierowska-Rakk, Elżbieta. 2018. „Idea Narodowa W Konfrontacji Z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii”. Kwartalnik Historyczny 125 (2):555-67. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.14.