Kizwalter, Tomasz. 2018. „Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej”. Kwartalnik Historyczny 125 (2):499-505. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.09.