Mazur, Wojciech. 2018. „Offensive Pour La Pologne? Wojskowe Aspekty Polityki Mocarstw Zachodnich Wobec Polski a Konferencja W Abbeville (wiosna–lato 1939 Roku)”. Kwartalnik Historyczny 124 (4):699-731. https://doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.03.