Stobiecki, Rafał. 2015. „Niezwykła Epistolografia. O Korespondencji Stefana Kieniewicza I Henryka Wereszyckiego”. Kwartalnik Historyczny 122 (3):553-64. https://doi.org/10.12775/KH.2015.122.3.06.