Jurek, Tomasz. 2016. „«Usque in Vurta fluvium». Nad Trybutem Mieszkowym”. Kwartalnik Historyczny 123 (3):425-45. https://doi.org/10.12775/KH.2016.123.3.01.