STOLICKI, J. Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania. Kwartalnik Historyczny, [S. l.], v. 129, n. 1, p. 5–34, 2022. DOI: 10.12775/KH.2022.129.1.01. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/38080. Acesso em: 27 wrz. 2023.