KONOŃCZUK, W. „Wykazują najwyższą skłonność do emigracji”: exodus Żydów z Imperium Rosyjskiego. Mikrohistoria wybranych sztetli Podlasia. Kwartalnik Historyczny, [S. l.], v. 127, n. 3, p. 599–633, 2020. DOI: 10.12775/KH.2020.127.3.05. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2020.127.3.05. Acesso em: 21 mar. 2023.