JUREK, T. „Usque in Vurta fluvium”. Nad trybutem Mieszkowym. Kwartalnik Historyczny, [S. l.], v. 123, n. 3, p. 425–445, 2016. DOI: 10.12775/KH.2016.123.3.01. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/KH.2016.123.3.01. Acesso em: 19 sty. 2022.