Tabela transliteracyjna. (2022). Kwartalnik Historyczny, 129(3), 792. Pobrano z https://apcz.umk.pl/KH/article/view/41306