Nowak, A. (2022). Wiktoria Śliwowska (26 VI 1931 – 27 XII 2021). Kwartalnik Historyczny, 129(2), 537–546. Pobrano z https://apcz.umk.pl/KH/article/view/39265