Stolicki, J. (2022). Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania. Kwartalnik Historyczny, 129(1), 5–34. https://doi.org/10.12775/KH.2022.129.1.01