Wykaz skrótów. (2021). Kwartalnik Historyczny, 128(3), 865–867. Pobrano z https://apcz.umk.pl/KH/article/view/36375