Wykaz skrótów. (2021). Kwartalnik Historyczny, 128(2), 689–691. https://doi.org/10.12775/34995