Instrukcja redakcyjna „Kwartalnika Historycznego”. (2021). Kwartalnik Historyczny, 128(2), 685–688. https://doi.org/10.12775/34994