Cieśla, M. (2021). Historia lokalna czy międzynarodowe sieci kontaktów – na marginesie pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie. Kwartalnik Historyczny, 128(2), 641–658. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.06