Rodak, M. (2021). Fenomen hazardu („hazardziku”) ulicznego w Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego. Kwartalnik Historyczny, 128(2), 601–635. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.04