Łopatecki, K. (2021). Uchwały izby poselskiej a działalność legislacyjna sejmu – przykład 1615 roku. Kwartalnik Historyczny, 128(2), 549–575. https://doi.org/10.12775/KH.2021.128.2.02