Orzełek, A. (2020). U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika „Za i Przeciw”. Kwartalnik Historyczny, 126(4), 721–763. https://doi.org/10.12775/KH.2019.126.4.03