Michalska, M. (2019). Niecni Słowianie, wyimaginowany fundator, benedyktyni i dzik. Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów w Pforcie do końca XV wieku. Kwartalnik Historyczny, 126(2), 213–252. https://doi.org/10.12775/KH.2019.126.2.01