Kaliski, B. (2019). Wykaz skrótów. Kwartalnik Historyczny, 125(3), 807–809. https://doi.org/10.12775/19015