Budzyński, R. (2019). O nieznanych listach Gustawa Manteuffla ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat. Kwartalnik Historyczny, 125(3), 693–704. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.3.05