Szadkowski, P. (2019). Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania. Kwartalnik Historyczny, 125(3), 597–631. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.3.01