Znamierowska-Rakk, E. (2018). Idea narodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii. Kwartalnik Historyczny, 125(2), 555–567. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.14