Nosow, B. (2018). Państwo (jego powstanie, upadek i odrodzenie) jako historycznie uwarunkowana forma społeczno-politycznej organizacji społeczeństwa. Kwartalnik Historyczny, 125(2), 507–516. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.10