Kizwalter, T. (2018). Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historyczny, 125(2), 499–505. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.09