Bůžek, V. (2018). Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych. Kwartalnik Historyczny, 125(2), 471–481. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.07