Staliūnas, D. (2018). Nowoczesna Litwa – czy istniała alternatywa dla modelu państwa narodowego?. Kwartalnik Historyczny, 125(2), 403–425. https://doi.org/10.12775/KH.2018.125.2.05