Kuk, L. (2018). Polska z bliska i z oddali. Przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień. Kwartalnik Historyczny, 124(4), 805–820. https://doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.08