Mazur, W. (2018). Offensive pour la Pologne? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna–lato 1939 roku). Kwartalnik Historyczny, 124(4), 699–731. https://doi.org/10.12775/KH.2017.124.4.03