Michałowski, R., & Butterwick-Pawlikowski, R. (2018). From the Editors. Kwartalnik Historyczny, 124, 5–6. https://doi.org/10.12775/16247