Kieniewicz, J. (2013). Eurosarmacja. O Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej. Kwartalnik Historyczny, 120(4), 817–823. https://doi.org/10.12775/KH.2013.120.4.08