Ożóg, K. (2013). Uwagi o badaniach nad średniowieczną kulturą umysłową Europy Środkowo-Wschodniej. Kwartalnik Historyczny, 120(4), 719–735. https://doi.org/10.12775/KH.2013.120.4.02