Wierzbicki, M. (2014). Niewyjaśnione pogromy. Kwartalnik Historyczny, 121(2), 407–424. https://doi.org/10.12775/KH.2014.121.2.06