Baczyński, B. A. (2014). Sprostowanie. Kwartalnik Historyczny, 121(1), 237–238. https://doi.org/10.12775/14467