Stobiecki, R. (2015). Niezwykła epistolografia. O korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego. Kwartalnik Historyczny, 122(3), 553–564. https://doi.org/10.12775/KH.2015.122.3.06